Välj form och storlek på din rabatt


Välj den form som mest liknar platsen där du vill ha din rabatt. Klicka sedan på Läs mer för att få upp inmatningsfält och beställningsalternativ. För att vi skall kunna skapa en designskiss och för att vi skall kunna beräkna rätt antal växter så behöver vi veta hur stor din rabatt är. Mät upp och räkna ut hur många kvadratmeter rabatten är. Klicka här (ctrl+klick) för tips om hur du kan beräkna storleken på din rabatt.

Skriva in måtten på din rabatt eller ladda upp en skiss med mått på din rabatt och en bild på området där du vill anlägga en rabatt. Ladda gärna upp en bild om rabatten är oregelbunden i formen eller om det redan finns buskar eller träd i din rabatt. Använd helst pdf eller jpg format.

Rund eller oval rabatt
Rund eller oval friliggande rabatt.
1 095:-
Rektangulär
En fyrkantig rabatt som kan ligga både fristående och mot en vägg, staket eller häck.
1 095:-
Avlång rabatt
Lång relativt smal rabatt utefter husvägg, häck, staket eller gångväg.
1 095:-
Oregelbunden form
Oregelbunden eller organisk form.
1 095:-
Trekantig rabatt
En trekantig rabatt i tex ett hörn av trädgården, ofta med staket eller häck på två sidor.
1 095:-
Rabatt i vinkel
En rabatt i vinkel. Antingen fristående eller mot häck eller staket.
1 095:-
Textalk Webshop
Mera Trädgård shop@meratradgard.se