Hur ser platsen ut där du vill skapa din rabatt?

För att få en vacker lättskött rabatt där växterna trivs är det viktigt att välja rätt växter för läget där du vill skapa din rabatt.
Läs igenom beskrivningen för de olika alternativen och välj det som stämmer bäst.


Skugga-Halvskugga
Plantering som hela eller till största delen av dagen ligger i skugga. Under eller i anslutning till uppvuxna träd och stora buskar. På skuggsidan av hus eller häck. Relativt näringsrik jord.
Halvskugga-Sol
Plantering som har sol delar av dagen. Näringsrik jord som inte torkar ut på sommaren.
Sol
Plantering med öppet läge som har sol hela dagen. Väldränerat och relativt näringsrik jord.
Textalk Webshop
Mera Trädgård shop@meratradgard.se